جزییات افزونه

GUMP-TA00146
شماره افزونه
GUMP-TA00146
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
April 23, 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903375
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
گونه
نام علمی
Trifolium alexandrinum L.
نام محصول ارائه شده
Berseem clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903375 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903375 AUT001
نام افزونه
Ovidio
شماره جمع‌آوری
S-2002-2296
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-2296
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:30a9f321-e348-441e-9258-9c81976d0610
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد