جزییات افزونه

W6 29789
شماره افزونه
W6 29789
کد موسسه
USA022
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
February 7, 2007
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Lactuca
نام علمی
Lactuca sativa
محصول
Lettuce
نام محصول ارائه شده
lettuce
نامهای افزونه
نام افزونه
Achat
شناسه دیگر
W6 29789 USA126
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:330cf754-0556-442c-8518-2cd767c6cb2d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد