جزییات افزونه

ROM014:2099
شماره افزونه
ROM014:2099
کد موسسه
ROM014
تاریخ اکتساب
1991
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
نیمه‌طبیعی/وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Cannabis
نام علمی
Cannabis sativa L. subsp. spontanea var. ramosa
محصول
hemp
نامهای افزونه
شناسه دیگر
5 ROM014
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1991
موقعیت محل جمع‌آوری
Constanta, Adamclisi
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۴٫۰۸۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۲۷٫۹۵
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۶۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۳‎−۱٫۸۱٫۲۶٫۱۱۱٫۲۱۵۱۶٫۹۱۶٫۶۱۳٫۱۸٫۳۳٫۸‎−۰٫۳
میانگین دما [°C]۰٫۱۱٫۴۴٫۸۱۰٫۴۱۵٫۶۱۹٫۷۲۱٫۷۲۱٫۴۱۷٫۹۱۲٫۶۷٫۴۲٫۷
بیشینه دما [°C]۳٫۳۴٫۶۸٫۴۱۴٫۶۲۰۲۴٫۳۲۶٫۵۲۶٫۳۲۲٫۸۱۶٫۹۱۱٫۱۵٫۸
بارش ماهانه [mm]۳۳۳۱۳۱۳۸۴۹۵۵۴۴۳۹۳۸۳۴۴۵۴۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۱٫۳
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷۶٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۶٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۹٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۹
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۰٫۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱٫۴
بارش سالانه [mm]
۴۷۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۵۵
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۱
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۴۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۹۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۳۸
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۰۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3dff38d2-01b8-473b-9eba-6c8bc8d266cb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد