جزییات افزونه

01C0102998
شماره افزونه
01C0102998
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1979
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
Ancestral information (pedigree)
Sanja/TP 114-1965-A//Sanja/ZG-4730-66
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
dika
نام افزونه
Zg 3007/74 (Zagreb)
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4c03a528-b30d-4555-a078-4c1c00d23780
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد