جزییات افزونه

PHL32728
شماره افزونه
PHL32728
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
23 May 1977
شماره جمع‌آوری
MM-77-0021
موقعیت محل جمع‌آوری
Marinduque
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳٫۴
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۱٫۹۷
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۸
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۱٫۲۲۱٫۲۲۱٫۸۲۲٫۸۲۳٫۳۲۳٫۱۲۲٫۸۲۲٫۹۲۲٫۶۲۲٫۴۲۲٫۳۲۱٫۹
میانگین دما [°C]۲۴٫۵۲۴٫۹۲۵٫۷۲۶٫۹۲۷٫۵۲۷٫۱۲۶٫۶۲۶٫۵۲۶٫۴۲۶٫۱۲۵٫۷۲۵
بیشینه دما [°C]۲۷٫۹۲۸٫۶۲۹٫۷۳۱۳۱٫۷۳۱٫۱۳۰٫۳۳۰٫۱۳۰٫۲۲۹٫۹۲۹٫۲۲۸٫۲
بارش ماهانه [mm]۹۵۵۷۵۳۵۹۱۴۰۲۰۶۲۳۹۲۰۶۲۰۰۳۰۱۲۵۵۲۲۵
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۸٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۱٫۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۱٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۰٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۸
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۷٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۴٫۸
بارش سالانه [mm]
۲٬۰۳۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۳۰۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۷۸۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۶۹
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۰۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۷۷

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:522c868e-7528-4af5-b15a-b9cd9ec097a6
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸