جزییات افزونه

IG 160078
شماره افزونه
IG 160078
کد موسسه
SYR002
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
ICARDA collector(s)
شماره افزونه اهداکننده
SYR002
آرایه‌بندی
جنس
Aegilotriticum
گونه
نام علمی
Aegilotriticum biuncialis x turgidum
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
SYR002
شماره جمع‌آوری
8-2
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 14, 2012
منبع جمع‌آوری
جنگل یا بیشه
شناسه ماموریت جمع‌آوری
CYP12-2
شماره جمع‌آوری
8-2
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:530b3f46-f61a-4701-82fa-2f0828d0a5f8
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
17 January 2018
ایجاد شد
14 February 2017