جزییات افزونه

GUMP-TP00111
شماره افزونه
GUMP-TP00111
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
May 13, 2004
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
DNr. 227
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903422
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium pratense L.
نام محصول ارائه شده
red clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903422
نام افزونه
Gailtaler Rotklee (Bauernklee)
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
موقعیت محل جمع‌آوری
Gailtal/Carinthia
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
46.633333
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
13.15
ارتفاع محل جمع‌آوری
700
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]-9.2-8.4-5.3-1.52.55.97.87.55.21.1-3.2-7.0
میانگین دما [°C]-5.2-4.0-0.73.27.411.113.212.610.15.40.1-3.6
بیشینه دما [°C]-1.20.53.98.012.416.418.717.815.09.83.6-0.1
بارش ماهانه [mm]57.063.066.091.0103.0133.0136.0134.0110.0103.0112.076.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
4.1
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
9.1
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.3
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
64.8
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
18.7
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
-9.2
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
27.9
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
12.3
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
-3.3
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
12.3
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
-4.3
بارش سالانه [mm]
1184.0
بارش گرمترین ماه [mm]
136.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
57.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
27.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
403.0
بارش خشکترین ماه [mm]
186.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
403.0
بارش سردترین منطقه [mm]
196.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5c54097f-e224-4a4b-8efc-1b8719c8d096
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد