جزییات افزونه

NC079645
شماره افزونه
NC079645
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
ESP103
تاریخ اکتساب
13 January 2009
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium repens L.
نام محصول ارائه شده
Trebol blanco
نامهای افزونه
شناسه دیگر
UNIOVI023 ESP103
شماره جمع‌آوری
TB23
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
5 June 2003
شناسه ماموریت جمع‌آوری
E088
شماره جمع‌آوری
TB23
موقعیت محل جمع‌آوری
Asturias, Asturias, Oviedo, Olloniego
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۳٫۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۵٫۸
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳۳۲
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۳٫۱۳٫۹۵٫۵۶٫۲۸٫۹۱۰٫۹۱۲٫۸۱۳٫۱۱۲٫۳۹٫۱۵٫۵۴
میانگین دما [°C]۷۷٫۸۹٫۵۱۰٫۸۱۳٫۶۱۶٫۳۱۸٫۴۱۸٫۸۱۷٫۱۱۳٫۸۹٫۹۸٫۲
بیشینه دما [°C]۱۰٫۸۱۱٫۸۱۳٫۵۱۵٫۴۱۸٫۴۲۱٫۸۲۴۲۴٫۴۲۲۱۸٫۶۱۴٫۴۱۲٫۵
بارش ماهانه [mm]۶۷۶۱۵۸۹۶۶۳۵۳۴۲۵۳۶۰۸۵۱۱۳۸۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۲٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۴۱٫۱
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۴٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۳٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۱٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۰٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۷٫۸
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۸٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۷٫۶
بارش سالانه [mm]
۸۳۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۱۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۷۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۴۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۵۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۰۸

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6ded6c76-ff86-4938-98db-dd75197fd849
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد