جزییات افزونه

W6 11525
شماره افزونه
W6 11525
کد موسسه
USA022
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
January 1, 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
سایر
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia faba L.
محصول
Faba bean
نام محصول ارائه شده
fababean
نامهای افزونه
شناسه دیگر
W6 11525 USA126
نام افزونه
W6 11525
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7cfd5934-b0c0-4a21-91e9-b53766d28da5
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد