جزییات افزونه

NC004532
شماره افزونه
NC004532
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
MAPA, SEA, Madrid
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia faba L.
نام محصول ارائه شده
Haba
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BGE001096 ESP004
شناسه دیگر
VF1086 ESP046
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 1978
موقعیت محل جمع‌آوری
Extremadura, Badajoz, Maguilla
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۸٫۳۶۸۸۸۹
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۵٫۸۳۶۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۲۶
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲٫۶۳٫۵۵٫۷۷٫۷۱۰٫۷۱۴٫۵۱۷٫۲۱۷٫۱۱۴٫۹۱۰٫۶۶٫۴۳٫۴
میانگین دما [°C]۶٫۹۸٫۵۱۱۱۳٫۷۱۷۲۲۲۵٫۸۲۵٫۴۲۲۱۶٫۳۱۱٫۱۷٫۵
بیشینه دما [°C]۱۱٫۳۱۳٫۵۱۶٫۳۱۹٫۷۲۳٫۴۲۹٫۶۳۴٫۵۳۳٫۷۲۹٫۱۲۲٫۱۱۵٫۸۱۱٫۶
بارش ماهانه [mm]۷۵۶۸۷۹۵۹۴۸۲۱۴۵۲۵۶۷۷۸۸۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۵٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۲٫۲
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۵٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۴٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۱٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۸٫۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۴
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۴٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۷٫۶
بارش سالانه [mm]
۶۱۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۸۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۵۵
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۳۴
بارش خشکترین ماه [mm]
۳۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۲۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8132ba7f-b641-46fc-bab2-b6c8bd423a8e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد