جزییات افزونه

36153
شماره افزونه
36153
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
December 1, 1974
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Solanum
گونه
نام علمی
Solanum aldabrense C.H.Wright
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
730330
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 1, 1974
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
730330
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8373befc-a0af-4df4-8ddf-917f229857bc
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد