جزییات افزونه

05L1100012
شماره افزونه
05L1100012
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1995
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
Maracena
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Cicer
گونه
نام علمی
Cicer arietinum L.
محصول
gram
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
Maracena SYR002
شماره افزونه اهداکننده
Maracena SYR002
نام افزونه
IG 10130 ILC 4292
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8ce63907-ba7d-4be6-90ea-033ee223845e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد