جزییات افزونه

10399
شماره افزونه
10399
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
July 26, 1979
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
نیمه‌طبیعی-وحشی/کاشته شده
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Lathyrus
نام علمی
Lathyrus aphaca L.
محصول
Grasspea
نام محصول ارائه شده
grasspea
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
82/3
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
August 1, 1978
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
82/3
ارتفاع محل جمع‌آوری
600
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:903757d4-10fd-4238-ad80-203ee6547cc7
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد