جزییات افزونه

GUMP-TP00121
شماره افزونه
GUMP-TP00121
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
April 24, 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903401
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium pratense L.
نام محصول ارائه شده
red clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903401 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903401 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2002-3039
نام افزونه
VIOLA
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-3039
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:99d4fb21-dc12-4ccb-a38e-6d50ab445389
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد