جزییات افزونه

05L1100020
شماره افزونه
05L1100020
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1995
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
SYR002
آرایه‌بندی
جنس
Cicer
گونه
نام علمی
Cicer arietinum L.
نام محصول ارائه شده
gram
نامهای افزونه
نام افزونه
IG 69221 ILC 5364
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a48de70d-1278-42d4-bb34-506314d3c7b9
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد