جزییات افزونه

VIT00001
شماره افزونه
VIT00001
کد موسسه
HRV041
تاریخ اکتساب
June 2001
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis vinifera L. subsp. vinifera
محصول
grapevine
نامهای افزونه
نام افزونه
Babica crna
شناسه دیگر
IP127 HRV048
شماره جمع‌آوری
IP-127
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
February 2001
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
IP-127
موقعیت محل جمع‌آوری
Kastela
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۳٫۵۵۸۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۶٫۳۶۹۴۴۴
ارتفاع محل جمع‌آوری
۴۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۳٫۱۳٫۶۵٫۶۸٫۶۱۳۱۶٫۵۱۹٫۱۱۹٫۱۱۵٫۹۱۱٫۸۷٫۹۵
میانگین دما [°C]۶٫۳۷۹٫۴۱۲٫۸۱۷٫۵۲۱٫۲۲۴٫۱۲۴۲۰٫۵۱۵٫۷۱۱٫۲۸٫۱
بیشینه دما [°C]۹٫۵۱۰٫۴۱۳٫۳۱۷٫۱۲۲۲۵٫۹۲۹٫۱۲۸٫۹۲۵٫۱۱۹٫۸۱۴٫۵۱۱٫۳
بارش ماهانه [mm]۷۹۷۰۶۹۶۶۵۸۵۴۳۹۴۶۶۹۸۷۱۱۷۱۱۴
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۴٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۹٫۱
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۳٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۱٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۳٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۷٫۱
بارش سالانه [mm]
۸۶۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۱۷
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۱۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۳۹
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۳۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۶۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a52a39ed-d834-41d1-993c-f6b856daa683
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد