جزییات افزونه

BRA 00088222-5
شماره افزونه
BRA 00088222-5
کد موسسه
BRA003
تاریخ اکتساب
1 January 1982
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare L.
محصول
Barley
نام محصول ارائه شده
Hordeum
نامهای افزونه
نام افزونه
H HOR 981/59
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
18 April 2000
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a54d8355-7522-47c2-852c-e895a1545a8d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
4 October 2019
ایجاد شد
30 April 2018