جزییات افزونه

TARS 16441
شماره افزونه
TARS 16441
کد موسسه
USA108
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
April 1927
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Phyllostachys
نام علمی
Phyllostachys dulcis McClure
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شناسه دیگر
TARS 16441 USA126
شناسه دیگر
PI 73452
نام افزونه
TARS 16441
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a6d5ceaf-e3cb-441e-a782-32b46ed138b3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد