جزییات افزونه

BVAL-211008
شماره افزونه
BVAL-211008
کد موسسه
AUT001
تاریخ اکتساب
1982
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
DEU146
شماره افزونه اهداکننده
Schg 24
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. subsp. sphaerococcum (Percival) MacKey
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
Wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
Schg 24 DEU146
شماره افزونه اهداکننده
Schg 24 DEU146
نام افزونه
Indischer Kugelweizen
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b068896a-e7c6-48f2-9780-57e92d34e84d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد