جزییات افزونه

Suc005
شماره افزونه
Suc005
کد موسسه
ITA379
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Prunus
گونه
نام علمی
Prunus salicina Lindl.
نام محصول ارائه شده
Plum
نامهای افزونه
نام افزونه
Black Beaut
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b4a66785-5e6b-490a-985c-4725d80ddf93
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
9 January 2014