جزییات افزونه

BRA 00028524-7
شماره افزونه
BRA 00028524-7
موسسه دارنده
کد موسسه
BRA001
تاریخ اکتساب
12 January 1976
وضعیت زیستی افزونه
سایر
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L.
نام محصول ارائه شده
Teosinte
نامهای افزونه
نام افزونه
COMPOSTO CRUZ CUSCO
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
24 October 1975
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:bdbb33af-bbd1-4526-8976-8b154525bd73
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
4 October 2019
ایجاد شد
25 April 2018