جزییات افزونه

277851
شماره افزونه
277851
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
September 16, 2005
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
گونه
نام علمی
Triticum monococcum L. subsp. aegilopoides (Link) Thell.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
wheat
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
2005JOR 31-1
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 11, 2005
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
2005JOR 31-1
ارتفاع محل جمع‌آوری
1500
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:cd5819ad-4198-4253-a0bf-a0eae3784c56
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد