جزییات افزونه

10344
شماره افزونه
10344
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
July 24, 1979
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
نیمه‌طبیعی-وحشی/کاشته شده
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Lathyrus
نام علمی
Lathyrus hirsutus L.
محصول
Grasspea
نام محصول ارائه شده
grasspea
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
98/3
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
August 1, 1978
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
98/3
ارتفاع محل جمع‌آوری
300
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e1ecf8ad-130f-4adb-ad64-fc8d1702111a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد