جزییات افزونه

B01X0062
شماره افزونه
B01X0062
کد موسسه
SVK001
تاریخ اکتساب
1992
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
Ancestral information (pedigree)
Mona*BN=130*230
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Beta
گونه
نام علمی
Beta vulgaris L. var. altissima Doll
نام محصول ارائه شده
sugar beet
نامهای افزونه
نام افزونه
Polyna /B
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e9284347-1547-46a2-ae5f-7ba28e280649
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
28 October 2016