جزییات افزونه

GUMP-TR00153
شماره افزونه
GUMP-TR00153
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
March 26, 2001
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
ITA003
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903359
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
گونه
نام علمی
Trifolium resupinatum L. subsp. suaveolens
نام محصول ارائه شده
persian clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903359 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903359 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2000-0267
نام افزونه
ACCADIA
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
S-2000-0267
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e999d5ce-2ab7-4c35-875d-ffa9af3c7235
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد