جزییات افزونه

1V04
شماره افزونه
1V04
کد موسسه
ARM035
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
گونه
نام علمی
Triticum vavilovii Jakubz. subsp. aegilops Thum.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
wheat
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 30, 1968
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
موقعیت محل جمع‌آوری
Uknown
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:eed9e2f5-9924-4e52-b405-d828600cc8b4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد