جزییات افزونه

SMD NJM R1
شماره افزونه
SMD NJM R1
کد موسسه
CIV066
تاریخ اکتساب
April 15, 1980
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Cocos
گونه
نام علمی
Cocos nucifera
محصول
Coconut
نام محصول ارائه شده
coconut
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ef2cf0b9-c0ff-40ab-96b4-e8f1fbb4a2f0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
داده ارائه نشد
ایجاد شد
داده ارائه نشد