IG 168130 SYR002

این رکورد به موجب «ماده 15 پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» تهیه شده است.
این رکورد در «سیستم چندجانبه ITPGRFA» وجود دارد.

نمایه رکورد: IG 168130

موقعیت

شماره رکورد

IG 168130

کشور مبدأ

سرده

نام علمی

Lathyrus hirsutus L.

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر

تاریخ اکتساب

2017/11

موجودی برای توزیع

موجود نیست

نام دیگر

CWR0045 شماره گردآوری

UUID

urn:uuid: f11a1628-7839-4068-a688-8921a56a1e77

URL تکمیلی رکورد

اطلاعات گردآوری

شناسه مأموریت گردآوری

ITA15T

شماره گردآوری

CWR0045

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI:‏ 3.40 از 10.0

امتیاز PDCI میانگین برای این مؤسسه برابر است با ‎7.06‎ مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

GENUS

120

SPECIES

80

SPAUTHOR

5

SUBTAXA

0

SUBTAUTHOR

0

CROPNAME

0

ACQDATE

5

SAMPSTAT

0

DONORCODE

0

DONORNUMB

0

OTHERNUMB

0

DUPLSITE

0

STORAGE

15

DONORNAME

0

DUPLINSTNAME

0

ACCEURL

40

MLSSTAT

15

ORIGCTY

40

COLLSITE

0

LATITUDE

0

LONGITUDE

0

ELEVATION

0

COLLDATE

0

BREDCODE

0

ANCEST

0

COLLSRC

0

ACCENAME

0

COLLNUMB

20

COLLCODE

0

COLLNAME

0

آخرین به‌روزرسانی توسط IBNELHOBYB AMAL 2 سال پیش Jan 17, 2018