جزییات افزونه

AzGR-4298
شماره افزونه
AzGR-4298
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
16 July 1953
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Paris
گونه
نام علمی
Paris incompleta M.Bieb
نام محصول ارائه شده
herb
نامهای افزونه
نام افزونه
Gargha gozu
شناسه دیگر
DERMAN-36 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-36 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-36
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 1953
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-36
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:fd9c361b-236b-4a44-9570-878d102155d3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016