درخت نان

Artocarpus spp.

میوه درخت نان یک میوه بزرگ و نشاسته‌دار است که روی درخت‌هایی با طول تا 25 متر رشد می‌کند. نام این میوه از بافت نسبتاً جاافتاده آن در هنگام پخت گرفته شده است که شبیه نان پخته شده تازه می‌باشد. Genesys تعداد 272 رکورد از گونه‌های Artocarpus را فهرست نموده است که تمام آنها، غیر از دو مورد، در ایالات متحده امریکا یافت می‌شوند. اکثر آنها (78%) گونه‌های سنتی و محلی، با حدود 10% گونه کشاورزی پیشرفته می‌باشند.

اعضای متعددی از این طبقه دارای میوه قابل خوردن می‌باشند. دو مورد از رایج‌ترین گونه‌ها در Genesys عبارتند از میوه واقعی درخت نان (A. altilis) و درخت نان صحرایی (A. heterophyllus). این پایگاه داده، چندین گونه دورگه را نیز فهرست می‌کند.

درخت نان، بومی منطقه جنوب اقیانوس آرام است. پلی‌نزی‌ها از درخت نان به‌عنوان فرآورده کشاورزی اصلی استفاده کردند و نخستین بار، این فرآورده کشاورزی را در سفرهایشان در منطقه جنوب اقیانوس آرام پخش نمودند. سپس افراد دیگر، عمدتاً در سفر HMS Bounty بدنام، آن را بیشتر به کشتزار آوردند. باور عموم بر این است که درخت نان صحرایی، نخستین بار در هندوستان کشت شد و اکنون در سراسر منطقه جنوب شرقی آسیا یافت می‌شود.

اغلب رکوردها توسط مؤسسه درخت نان در یک بانک ژن کشتزار در "باغ گیاه‌شناسی استوایی ملی ایالات متحده" در هاوایی نگهداری می‌شوند.

اندازه مجموعه‌های بانک ژن

سایر نام‌های مورد قبول