جزییات مجموعه داده

Cassava characterization

2019.1
محصول نام
Cassava
تعداد افزونه
6,643
تعداد ویژگی
8
شروع ارزیابی
داده ارائه نشد
پایان ارزیابی
داده ارائه نشد

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY 4.0 Attribution 4.0 International

داده‌ها و منابع


Dataset

CIAT Cassava characterization - 201906.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - ca7c65d9-fcdd-48d2-a8c0-ea4251bcc6ef.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


اطلاعات تماس ارائه‌دهنده دادهدیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
داده ارائه نشد
تاریخ ایجاد ابرداده
21 June 2019
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
21 June 2019

مکان‌ها


مکان
CIAT Palmira, Valle del Cauca, Colombia

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PA0Q2
2. ARG1Manihot esculenta Crantz • Damby • گونه سنتی/رقم بومی • آرژانتین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P96EC
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB260
4. BOL1Manihot esculenta Crantz • Colla • گونه سنتی/رقم بومی • بولیویا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8BZG
5. BRA1AManihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • برزیل+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P9697
6. BRA1BManihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • برزیل+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PAVH9
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCKT$
8. CHN1Manihot esculenta Crantz • South China 205 • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P86TU
9. COL1Manihot esculenta Crantz • Buche De Perro • گونه سنتی/رقم بومی • کلمبیا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PC86*
10. CR1Manihot esculenta Crantz • Cubana • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P9MXZ
11. CUB1Manihot esculenta Crantz • De Arroba • گونه سنتی/رقم بومی • کوبا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PC1M7
12. DOM1Manihot esculenta Crantz • Dos Clases • گونه سنتی/رقم بومی • جمهوری دومونیکا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P9M9B
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7MQC
14. FJI1Manihot esculenta Crantz • Yassawa Vulatolo • گونه سنتی/رقم بومی • فیجی+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P80CF
15. GUA1Manihot esculenta Crantz • Yuca Peciolo Blanc • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB0AE
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PAAQT
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PAG0A
18. IND1Manihot esculenta Crantz • No. 53 • گونه سنتی/رقم بومی • اندوزی+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PAEYD
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB55N
20. MAL1Manihot esculenta Crantz • M4 • گونه سنتی/رقم بومی • اندوزی+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PA1GV
21. MEX1Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • مکزیک+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB8NP
22. NGA1Manihot esculenta Crantz • Tms 30001 • خط بارآور • نیجریه+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB8DE
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8GVR
24. PAR1Manihot esculenta Crantz • Pyta Colorada • گونه سنتی/رقم بومی • پاراگویه+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7YT2
25. PHI1Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PBS7$
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCF7=
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PAWCU
28. PTR1Manihot esculenta Crantz • Pana De Corozal • گونه سنتی/رقم بومی • پورتوریکو+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB5Y9
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7JED
30. SLV1Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • السالوادور+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDZS=
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7N5T
32. TAI1Manihot esculenta Crantz • Rayong 1 • خط بارآور • تایلند+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PABPM
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P96PM
34. USA1Manihot esculenta Crantz • Mesculenta Sabaner • گونه سنتی/رقم بومی • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8HA2
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P97XP
36. VNM1Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • ویتنام+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCAN0
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7SZ*
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7T0~
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PBV7R
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PBVN1
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCM69
42. ARG2Manihot esculenta Crantz • Industrial Brava • گونه سنتی/رقم بومی • آرژانتین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PA14F
43. BOL2Manihot esculenta Crantz • Blanca De Bolivia • گونه سنتی/رقم بومی • بولیویا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDDF4
44. BRA2Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • برزیل+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7JWV
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCK7F
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDE6V
47. CHN2Manihot esculenta Crantz • South China 201 • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8N2B
48. COL2Manihot esculenta Crantz • Algodona • گونه سنتی/رقم بومی • کلمبیا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDX2P
49. CR2Manihot esculenta Crantz • Smalling • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P9MY*
50. CUB2Manihot esculenta Crantz • Papa Grande • گونه سنتی/رقم بومی • کوبا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P9MKN