جزییات مجموعه داده

Cassava characterization

2019.1
محصول نام
Cassava
تعداد افزونه
۶٬۶۴۳
تعداد ویژگی
۸
شروع ارزیابی
داده ارائه نشد
پایان ارزیابی
داده ارائه نشد

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY 4.0 Attribution 4.0 International

داده‌ها و منابع


Dataset

CIAT Cassava characterization - 201906.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - ca7c65d9-fcdd-48d2-a8c0-ea4251bcc6ef.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
داده ارائه نشد
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۱ ژوئن ۲۰۱۹
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۱ ژوئن ۲۰۱۹

مکان‌ها


مکان
CIAT Palmira, Valle del Cauca, Colombia

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PA0Q2
۲. ARG 1Manihot esculenta Crantz • Damby • گونه سنتی/رقم بومی • آرژانتین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P96EC
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB260
۴. BOL 1Manihot esculenta Crantz • Colla • گونه سنتی/رقم بومی • بولیویا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8BZG
۵. BRA 1AManihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • برزیل+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P9697
۶. BRA 1BManihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • برزیل+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PAVH9
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCKT$
۸. CHN 1Manihot esculenta Crantz • South China 205 • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P86TU
۹. COL 1Manihot esculenta Crantz • Buche De Perro • گونه سنتی/رقم بومی • کلمبیا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PC86*
۱۰. CR 1Manihot esculenta Crantz • Cubana • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P9MXZ
۱۱. CUB 1Manihot esculenta Crantz • De Arroba • گونه سنتی/رقم بومی • کوبا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PC1M7
۱۲. DOM 1Manihot esculenta Crantz • Dos Clases • گونه سنتی/رقم بومی • جمهوری دومونیکا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P9M9B
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7MQC
۱۴. FJI 1Manihot esculenta Crantz • Yassawa Vulatolo • گونه سنتی/رقم بومی • فیجی+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P80CF
۱۵. GUA 1Manihot esculenta Crantz • Yuca Peciolo Blanc • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB0AE
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PAAQT
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PAG0A
۱۸. IND 1Manihot esculenta Crantz • No. 53 • گونه سنتی/رقم بومی • اندوزی+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PAEYD
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB55N
۲۰. MAL 1Manihot esculenta Crantz • M4 • گونه سنتی/رقم بومی • اندوزی+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PA1GV
۲۱. MEX 1Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • مکزیک+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB8NP
۲۲. NGA 1Manihot esculenta Crantz • Tms 30001 • خط بارآور • نیجریه+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB8DE
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8GVR
۲۴. PAR 1Manihot esculenta Crantz • Pyta Colorada • گونه سنتی/رقم بومی • پاراگویه+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7YT2
۲۵. PHI 1Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PBS7$
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCF7=
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PAWCU
۲۸. PTR 1Manihot esculenta Crantz • Pana De Corozal • گونه سنتی/رقم بومی • پورتوریکو+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB5Y9
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7JED
۳۰. SLV 1Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • السالوادور+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDZS=
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7N5T
۳۲. TAI 1Manihot esculenta Crantz • Rayong 1 • خط بارآور • تایلند+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PABPM
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P96PM
۳۴. USA 1Manihot esculenta Crantz • Mesculenta Sabaner • گونه سنتی/رقم بومی • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8HA2
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P97XP
۳۶. VNM 1Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • ویتنام+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCAN0
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7SZ*
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7T0~
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PBV7R
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PBVN1
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCM69
۴۲. ARG 2Manihot esculenta Crantz • Industrial Brava • گونه سنتی/رقم بومی • آرژانتین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PA14F
۴۳. BOL 2Manihot esculenta Crantz • Blanca De Bolivia • گونه سنتی/رقم بومی • بولیویا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDDF4
۴۴. BRA 2Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • برزیل+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7JWV
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCK7F
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDE6V
۴۷. CHN 2Manihot esculenta Crantz • South China 201 • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8N2B
۴۸. COL 2Manihot esculenta Crantz • Algodona • گونه سنتی/رقم بومی • کلمبیا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDX2P
۴۹. CR 2Manihot esculenta Crantz • Smalling • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P9MY*
۵۰. CUB 2Manihot esculenta Crantz • Papa Grande • گونه سنتی/رقم بومی • کوبا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P9MKN