زیرمجموعه

Top most distributed sweetpotatoes germplasm

A group of 14 accessions of the most distributed sweetpotato germplasm at the International Potato Center (CIP) Genebank was selected according to the national and international distribution records requested from the farmers, breeders, and universities in the last five years.

The CIP conserves one of the largest collections of sweetpotato germplasm as a public good under the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) with 5,620 accessions conserved in vitro. This sweetpotato germplasm is available for distribution to users interested in using the material for research, training, and breeding purposes.

Germoplasma de camotes más distribuido

Basados en la información de los registros de distribución nacional e internacional del banco de germoplasma del Centro Internacional de la Papa (CIP), un grupo de 14 accesiones de la colección de camote fue seleccionado como germoplasma más frecuentemente solicitado por los agricultores, mejoradores y universidades en los últimos cinco años.

El CIP conserva una de las mayores colecciones de germoplasma de camote como bien público bajo el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), con 5,620 accesiones en conservación in vitro. Este germoplasma de camote está disponible para distribución a usuarios con interés en usar estos recursos con fines de investigación, capacitación, y mejoramiento genético

محصولات
Sweetpotato
تعداد افزونه
۱۵
تاریخ ایجاد
2019

ابرداده‌های زیرمجموعه


ایجادکنندگان زیرمجموعه


نگهدارنده داده
Genoveva Rossel International Potato Center (CIP)
مدیر داده
Noelle Anglin International Potato Center (CIP)
دیجیتالی کننده داده
Rainer Vollmer International Potato Center (CIP)

داده‌ها و منابع


داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - c7ab9d15-ec68-4be6-9e93-fbe35790500e.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در زیرمجموعه

۱. CIP 192033.5Ipomoea batatas (L.) Lam. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • پرو+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/P79EN
۲. CIP 400069Ipomoea batatas (L.) Lam. • unknown • گونه سنتی/رقم بومی • آرژانتین+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/2DJ3
۳. CIP 400077Ipomoea batatas (L.) Lam. • Colorada • گونه سنتی/رقم بومی • آرژانتین+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/2DTB
۴. CIP 401527Ipomoea batatas (L.) Lam. • Unknown • گونه سنتی/رقم بومی • اکوادور+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/3FYY
۵. CIP 420005Ipomoea batatas (L.) Lam. • Nemanete • گونه پیشرفته/بهبود یافته • پرو+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/3T3P
۶. CIP 420014Ipomoea batatas (L.) Lam. • Jonathan • گونه پیشرفته/بهبود یافته • پرو+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/3TCZ
۷. CIP 420019Ipomoea batatas (L.) Lam. • Pedro • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/3THU
۸. CIP 420027Ipomoea batatas (L.) Lam. • Zapallo • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/3TS7
۹. CIP 420040Ipomoea batatas (L.) Lam. • Negrito Del Ihuanco • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/3V5K
۱۰. CIP 420141Ipomoea batatas (L.) Lam. • Camote Morado • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/3Y87
۱۱. CIP 420697Ipomoea batatas (L.) Lam. • Corazon Morado • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/4FC0
۱۲. CIP 440031Ipomoea batatas (L.) Lam. • Jewel • گونه پیشرفته/بهبود یافته • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/62RG
۱۳. CIP 440049Ipomoea batatas (L.) Lam. • Mojave • گونه پیشرفته/بهبود یافته • پورتوریکو+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/636Y
۱۴. CIP 440132Ipomoea batatas (L.) Lam. • Beauregard • گونه پیشرفته/بهبود یافته • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/65R1
۱۵. CIP 440166Ipomoea batatas (L.) Lam. • Tanzania • گونه سنتی/رقم بومی • اوگاندا+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/66NY