جزییات موسسه

Cattedra di Genetica Agraria, Università degli Studi di Napoli
کد موسسه
ITA029
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.8
طول جغرافیایی
14.33
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
34
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
8
نامشخص
34
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Malus
Pyrus
Diospyros
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus domestica
Malus domestica
Pyrus communis
Diospyros kaki
Diospyros lotus
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
26 September 2017