SKF POL029

Research Institute of Pomology and Floriculture

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

18

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

این رکورد بایگانی شده است. پیمایش به POL101.

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

نامشخص
18

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 18 معادل ‎3.93‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.55‎ و حداکثر امتیاز ‎3.95‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت