جزییات موسسه

Klockaregarden
کد موسسه
SWE042
کشور
افزونه‌ها در Genesys
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
4
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
11
نامشخص
4
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Pyrus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Pyrus communis
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
26 September 2017