جزییات موسسه

Pistachio Research Institute
کد موسسه
TUR038
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
37.04
طول جغرافیایی
37.21