Heterotis

 • Dissotis rotundifolia
 • Dissotis rotundifolia (Sm.) Triana
 • Heterotis amplexicaulis
 • Heterotis amplexicaulis (Jacq.-Fél.) Aké Assi
 • Heterotis canescens
 • Heterotis canescens (E. Mey. ex Graham) Jacq.-Fél.
 • Heterotis decumbens
 • Heterotis decumbens (P.Beauv.) Jacq.-Fél.
 • Heterotis jacquesii
 • Heterotis jacquesii (A.Chev.) Aké Assi
 • Heterotis jacquesii Aké Assi
 • Heterotis rotundifolia
 • Heterotis rotundifolia (Sm.) Jacq.-Fél.
 • Heterotis sp.