Larix

 • Larix decidua
 • Larix decidua ~sp
 • Larix decidua 'pendula'
 • Larix decidua Mill.
 • Larix decidua Mill. 'pendulina'
 • Larix decidua Mill. var. polonica (Racib. ex Wóycicki) Ostenf. & Syrach
 • Larix decidua Mill. var. carpatica Domin
 • Larix eurolepis
 • Larix eurolepis Henry
 • Larix gmelinii
 • Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. var. principis-rupprechtii (Mayr) Pilg.
 • Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. var. olgensis (A. Henry) Ostenf. & Syrach
 • Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.
 • Larix gmelinii (Rubr.) Kuzen
 • Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen.
 • Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. var. japonica (Maxim. ex Regel) Pilg.
 • Larix griffithii
 • Larix griffithii Hook. f.
 • Larix kaempferi
 • Larix kaempferi (Lambert) Carr.
 • Larix kaempferi ~sp
 • Larix kaempferi 'pendula'
 • Larix kaempferi (Lamb.) Carriere
 • Larix laricina
 • Larix laricina (Du Roi) K.Koch
 • Larix laricina (Du Roi) K. Koch
 • Larix leptoleris
 • Larix leptoleris Gord.
 • Larix lyallii
 • Larix lyallii Parl.
 • Larix mastersiana
 • Larix mastersiana Rehder & E. H. Wilson
 • Larix occidentalis
 • Larix occidentalis Nutt.
 • Larix potaninii
 • Larix potaninii Batalin
 • Larix sibirica
 • Larix sibirica Ledeb.
 • Larix sp.
 • Larix x eurolepis
 • Larix x eurolepis A. Henry
 • Larix x eurolepis ~sp
 • Larix x polonica
 • Larix x polonica Racib.