المجموعة الفرعية

Bread wheat baked goods end-use quality: Flat, Leavened and Pan Breads, and Dry Noodles

These bread wheat (Triticum aestivum) flour end-use quality descriptions are based on grain hardness, grain color, flour protein concentration, dough mixing properties, gluten strength and extensibility. The lines in this group are suitable for leavened breads produced in semi-mechanized bakeries (e.g. baguettes and supermarket breads), two-layer flat breads (baladi), and dry and fresh noodles (alkaline, white and instant), as well as pan breads.

Production environment and agronomic practices can affect the expression of these traits, and the end-use classification. The grain that these tests were based on was grown and harvested on materials grown at CENEB, Cd. Obregon, Sonora, Northwest Mexico, with high experimental yields.

This set of 30 materials, containing improved breeders’ materials with a preponderance of Aegilops tauschii synthetic hexaploid derivatives, was selected from a larger set of 148 materials. Source: CIMMYT Wheat Germplasm Bank

المحاصيل
Wheat
عدد المُدخلات
٣٠
تاريخ الإنشاء
12 August 2019

البيانات التعريفية للمجموعة الفرعية


منشئو المجموعات الفرعية


مدير البيانات
Carlos Guzman International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT)

البيانات والموارد


بيانات هوية وصف الهوية متعدد المحاصيل

MCPD - bf7724ce-ed27-4288-8b0b-058b0cfb7961.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

المُدخلات

قائمة المُدخلات المضمنة في المجموعة الفرعية

MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BMXDX
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BQFBR
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BW8K7
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BWBER
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BWSCT
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BY93U
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C2H4Q
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C34WT
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C361T
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C3AFM
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C3AY=
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C3BCC
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C3F6Q
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C3K41
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C3NP9
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C4JF5
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C4N5H
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C4NV2
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C5CGR
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C5MW~
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C60T8
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C617N
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C62MX
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C640U
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C67J2
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C6ASZ
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C6BFG
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C6D4*
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C6G9P
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C6HAJ