المجموعة الفرعية

Bread wheat baked goods end-use quality: Flat and Leavened Breads, and Dry Noodles

These bread wheat (Triticum aestivum) flour end-use quality descriptions are based on grain hardness, grain color, flour protein concentration, dough mixing properties, gluten strength and extensibility. The lines in this group are suitable for leavened breads produced in semi-mechanized bakeries (e.g. baguettes and supermarket breads), two-layer flat breads (baladi), and dry and fresh noodles (alkaline, white and instant).

Production environment and agronomic practices can affect the expression of these traits, and the end-use classification. The grain that these tests were based on was grown and harvested on materials grown at CENEB, Cd. Obregon, Sonora, Northwest Mexico, with high experimental yields.

This set of 53 materials, containing improved breeders’ materials with a preponderance of Aegilops tauschii synthetic hexaploid derivatives, was selected from a larger set of 1117 materials. Source: CIMMYT Wheat Germplasm Bank

المحاصيل
Wheat
عدد المُدخلات
٥٣
تاريخ الإنشاء
12 August 2019

البيانات التعريفية للمجموعة الفرعية


منشئو المجموعات الفرعية


مدير البيانات
Carlos Guzman International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT)

البيانات والموارد


بيانات هوية وصف الهوية متعدد المحاصيل

MCPD - c244fe99-5e3c-4632-ba5a-bdeab1b6cf2a.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

المُدخلات

قائمة المُدخلات المضمنة في المجموعة الفرعية

١. BW 48955Triticum aestivum subsp. aestivum
MEX002 DOI: 10.18730/C2622
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BHCF4
٣. BW 39784Triticum aestivum L. aestivum • ROELFS F2007 • الصنف المحسن/ المطور+ إضافة إلى قائمتي
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BSJ1C
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BW8QB
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BWSW5
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BY6BP
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BY739
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BY92=
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BYXJS
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BZCPW
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C1FJP
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C2GM7
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C355=
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C3592
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C37AY
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C37D~
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C38CV
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C39MY
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C3JZ~
٢٠. BW 50927Triticum aestivum L. aestivum • KAKURU #1 • سلالة المربين+ إضافة إلى قائمتي
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C43NC
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C44B$
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C44DU
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C47Y1
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C48Y~
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C4B4X
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C4FX$
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C4GCC
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C57D9
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C59P8
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C5DPS
٣١. BW 52782Triticum aestivum L. aestivum • EKSTER #1 • سلالة المربين+ إضافة إلى قائمتي
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C5HXC
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C5KCP
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C5MMS
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C5NAA
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C5SF*
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C5T9N
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C5Y7U
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C5YG8
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C5YVK
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C62CN
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C661V
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C662W
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C67M4
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C69ES
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C6A39
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C6CEA
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C6FN2
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C6GQU
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C6GV3
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/C6GZ7