ISO-3166 kód ARE

United Arab Emirates
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: ARE, ISO-3166 2-alpha: AE
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Citrullus colocynthis
Hordeum vulgare
Panicum turgidum
Pennisetum divisum
Stipagrostis plumosa
Ostatní
30
Poskytovatelé dat pro Genesys
13,840 přírůstků na 1 ústavech
1 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS