ISO-3166 kód BEL

Belgium
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: BEL, ISO-3166 2-alpha: BE
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Malus domestica
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Pyrus communis
Avena sativa
Ostatní
3,642
Poskytovatelé dat pro Genesys
10,885 přírůstků na 13 ústavech
16 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS