ISO-3166 kód BEL

Belgium
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: BEL, ISO-3166 2-alpha: BE
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Malus domestica
Hordeum vulgare
Pyrus communis
Avena sativa
Ostatní
3 362
Poskytovatelé dat pro Genesys
10,943 přírůstků na 13 ústavech
16 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS