ISO-3166 kód DEU

Germany
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: DEU, ISO-3166 2-alpha: DE
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Solanum tuberosum
Avena sativa
Pisum sativum
Ostatní
42,073
Poskytovatelé dat pro Genesys
180,308 přírůstků na 51 ústavech
1,132 přírůstků
45 přírůstků
25 přírůstků
96 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS