ISO-3166 kód FRA

France
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: FRA, ISO-3166 2-alpha: FR
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Vitis vinifera
Hordeum vulgare
Avena sativa
Pisum sativum
Ostatní
27 768
Poskytovatelé dat pro Genesys
55 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS