ISO-3166 kód PER

Peru
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: PER, ISO-3166 2-alpha: PE
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Phaseolus vulgaris
Solanum tuberosum
Solanum sp.
Zea mays
Ipomoea batatas
Ostatní
20,687
Poskytovatelé dat pro Genesys
17,901 přírůstků na 1 ústavech
70 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS