ISO-3166 kód PER

Peru
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: PER, ISO-3166 2-alpha: PE
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Solanum tuberosum
Ipomoea batatas
Solanum andigenum
Ostatní
18 627
Poskytovatelé dat pro Genesys
18,066 přírůstků na 1 ústavech
70 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS