ISO-3166 kód SUN

USSR, Union of Soviet Socialist Republics
Více informací
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: SUN, ISO-3166 2-alpha: SU
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Linum usitatissimum
Pisum sativum
Triticum turgidum
Ostatní
14 957
91 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS