نمایه کشور: Romania

Romania, Socialist Republic of

کشور:

فهرست کشور Romania, Socialist Republic of

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: ROM, ISO-3166 2-alpha: RO
این مدخل مربوط به گذشته است. کد کشور با ROU جایگزین می‌شود رومانی

0 رکورد در مؤسسات این کشور

0 موسسه در WIEWS ثبت شده است