نمایه کشور: Yugoslavia

Yugoslavia, Socialist Federal Republic of

کشور:

فهرست کشور Yugoslavia, Socialist Federal Republic of

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: YUG, ISO-3166 2-alpha: YU
این مدخل مربوط به گذشته است.

0 رکورد در مؤسسات این کشور

0 موسسه در WIEWS ثبت شده است