کد ISO-3166 CRI

Costa Rica
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: CRI, ISO-3166 2-alpha: CR
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Zea mays
Cucurbita moschata
Theobroma cacao
Coffea arabica
سایر
۳٬۶۵۹
ارائه‌دهندگان داده Genesys
10,950 افزونه در 1 موسسه
31 موسسه ثبت شده در WIEWS