کد ISO-3166 HND

Honduras
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: HND, ISO-3166 2-alpha: HN
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Zea mays
Solanum lycopersicum
Cucurbita moschata
Sorghum bicolor
سایر
۱٬۶۴۲
48 موسسه ثبت شده در WIEWS